Khối Viễn Thông

Dựa trên thế mạnh về công nghệ, FPT đã nhanh chóng chuyển đổi phương thức tiếp cận khách hàng, đưa ra các gói dịch vụ, trải nghiệm mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu; đầu tư đường truyền quốc tế, mở rộng vùng phủ hạ tầng và mở thêm các kênh bán hàng mới. Theo đó, đường truyền quốc tế tăng từ 1.770 Gpbs lên 2.710 Gbps, tăng 53%; hạ tầng mạng của FPT có mặt tại 59/63 tỉnh, thành.

Doanh thu

11.466 tỷ VNĐ
11.466 tỷ VNĐ

↑10,3%

Lợi nhuận trước thuế

2.074 tỷ VNĐ
2.074 tỷ VNĐ

↑14,7%