Lĩnh vực Giáo dục

Lĩnh vực Giáo dục FPT giữ vững mức tăng trưởng cao nhờ vào ba hoạt động chính: phát triển hạ tầng công nghệ nhằm thích nghi với xu hướng mới của thị trường, nâng cao chất lượng và uy tín của thương hiệu giáo dục FPT, đầu tư mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu ngày một lớn.

Ứng phó với đại dịch Covid-19, lĩnh vực Giáo dục tận dụng hệ thống hạ tầng công nghệ để triển khai giảng dạy 100% trực tuyến, đảm bảo học sinh, sinh viên bám sát chương trình học xuyên suốt thời gian giãn cách xã hội.

FPT đồng thời nâng cao chất lượng và uy tín của hệ thống giáo dục thông qua việc áp dụng chuẩn chất lượng riêng của ngành giáo dục ISO 21001:2018 vào hoạt động.

Người học quy đổi trên
toàn hệ thống

52.005 người học
52.005 người học

↑30,4%