Khối Công nghệ

Tập đoàn tiếp tục đầu tư, cung cấp các dịch vụ có giá trị gia tăng cao và phát triển công nghệ lõi tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đồng thời, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, giải pháp Made by FPT – động cơ đẩy mạnh tăng trưởng biên lợi nhuận trong dài hạn. Năm 2020, doanh thu của nhóm sản phẩm Made by FPT tăng trưởng 51% so với cùng kỳ, đạt 500 tỷ đồng.

Doanh thu

16.805 tỷ VNĐ
16.805 tỷ VNĐ

↑6,5%

Lợi nhuận trước thuế

2.238 tỷ VNĐ
2.238 tỷ VNĐ

↑13,4%

Bộ giải pháp chuyển đổi số
cho doanh nghiệp

Thuộc Hệ sinh thái 77 nền tảng, giải pháp, sản phẩm Made by FPT được nghiên cứu, phát triển dựa trên Phương pháp luận Chuyển đổi số FPT Digital Kaizen giúp doanh nghiệp vận hành xuất sắc, tạo ra trải nghiệm khách hàng vượt trội, khai thác nguồn lực và củng cố hạ tầng số.