Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2023

Trong giai đoạn 2021 – 2023, FPT mong muốn trở thành đồng minh tin cậy của các doanh nghiệp, tổ chức, đem lại những trải nghiệm số xuất sắc thông qua quản trị, vận hành dựa trên dữ liệu gần thời gian thực. Để đạt được mục tiêu trên, FPT xây dựng các chương trình hành động cân bằng/toàn diện ở cả ba khía cạnh kinh doanh, công nghệ và con người.

Với khách hàng là các doanh nghiệp lớn:

Tập trung cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện từ khâu tư vấn đến triển khai; dịch vụ chuyển đổi, quản trị vận hành hạ tầng CNTT, điện toán đám mây.

Với khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Phát triển mở rộng nhóm các giải pháp Made by FPT hướng tới một nền tảng quản trị duy nhất tất cả trong một và có khả năng kết nối mở rộng với các giải pháp, dịch vụ của bên thứ 3.

Với khách hàng cá nhân:

Mang đến những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất dựa trên giải pháp và nền tảng quản trị mới.

Định hướng năm 2021

Khối Công nghệ

Dịch vụ CNTT cho thị trường nước ngoài

Tiếp tục tập trung cung cấp các giải pháp công nghệ mới, chuyển đổi số toàn diện với mục tiêu tăng trưởng 50%. Nắm bắt cơ hội từ xu hướng tập trung hoá đối tác CNTT đang diễn ra tại các thị trường trọng điểm, FPT sẽ chú trọng mảng Dịch vụ Quản lý Ứng dụng hướng tới trở thành đối tác quản trị dịch vụ CNTT hàng đầu với mục tiêu có 20 hợp đồng lớn.

Dịch vụ CNTT cho thị trường trong nước

Tập trung khối Khách hàng Tư nhân, Doanh nghiệp lớn; duy trì vị thế trong khối Ngân hàng và Chính phủ, đồng thời mở rộng các kênh bán hàng mới tới tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Chú trọng phát triển các giải pháp Made by FPT, tăng trưởng doanh thu 50%. Thúc đẩy mảng kinh doanh Cloud và xây dựng nền tảng Cloud Made by FPT. Đẩy mạnh dịch vụ tư vấn lộ trình Chuyển đổi số toàn diện.

Khối Viễn thông

Dịch vụ Viễn thông

Mở rộng kênh bán hàng mới giúp duy trì tốc độ phát triển thuê bao hai chữ số; đẩy mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ mới kết hợp với các dịch vụ gia tăng trên nền tảng Cloud và AI.

Dịch vụ Nội dung số

Dẫn đầu về marketing và truyền thông số với các sản phẩm truyền thông tích hợp; đẩy mạnh chuỗi dịch vụ mới về sự kiện.

Lĩnh vực Giáo dục

Tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh, mở rộng các ngành nghề, chương trình mới. Chuyển đổi số trong vận hành, trong học tập và hoạt động của học sinh, sinh viên, theo định hướng “Trải nghiệm Thành công”. Đảm bảo chất lượng đào tạo thông qua các chương trình kiểm định, triển khai ISO 21001 cho cơ sở giáo dục, đánh giá xếp hạng của QS và tổ chức nâng cao chất lượng chuyên môn Giảng viên.